Talangprogrammet

Talangprogram hos ledande svenska företag med hundratals nöjda kandidater

AdobeStock_511208820

Vi på Talangjägarna har tagit fram och genomfört flera talangprogram för olika ledande svenska företag. Vi har tillsammans med våra kunder tagit fram strukturerade introduktionsplaner där kandidaterna får delta i ett arbets- och utbildningsorienterat program för att så snabbt som möjligt bli högpresterande yrkespersoner. 

Programmet skapar kunniga och motiverade medarbetare och effektiviserar introduktionsprocessen för både kandidaten och kunden. Att ingå i ett Talangprogram innebär att du som kandidat deltar i ett arbets- och utbildningsorienterat program där du får specialistkunskaper för att snabbare komma in i den nya tjänsten och där du samtidigt skapar dig ett ovärdeligt nätverk.

Fördelar och förutsättningar

Introduktionsprogram och inte ett traineeprogram!

AdobeStock_313119990

Gedigen rekryteringsprocess med strukturerade tillvägagångssätt i alla led

Genom flertalet program använder vi en egen modell, metodik och process för strukturerade program – vi kallar modellen för Talangprogram

Talangprogram är en marknadsunik metodik som baserar sig på att möta tekniskt skolade ny- eller nyligen examinerade personer med de förutsättningar och förväntningar vi vet skapar mest nytta för företaget och för deltagarna

Resultatet blir högpresterande individer som agerar interna kulturbärare och som tillsammans snabbt och effektivt blir värdefulla resurser

Employer Branding genom en modern och långsiktig rekryteringsstrategi

Mångfald och kontinuitet

Fördelar

  • Intresseväckande program – konkurrensfördelar mot marknaden
  • Bidrar till att förlänga anställningstiden – färre söker sig vidare
  • Ger en helhetsbild av företaget, ökar förståelsen och synliggör interna karriärvägar
  • Skapar sammanhållning och bygger interna nätverk inom och mellan programkullar
  • Ger en känsla av sammanhang för den enskilde individen – ökar lojaliteten
  • Viktig kompetensutveckling och ovärderligt kontaktskapande för deltagarna

Förutsättningar för Talangjägarnas leverans

  • Kontakt med rekryterande chefer under programmets planering samt rekryteringsfasens genomförande
  • Genomförande och accept av förstudie till programmet inför och i samband med rekryteringsfasens genomförande
  • För en effektiv planering och ett väl genomfört program krävs en operativ medpart hos kunden (programansvarig eller motsvarande)
  • Kommunikation och förankring hos samtliga involverade inom organisationen

Vad är ett talangprogram?

Talangprogrammen bygger på en struktur som är framtagen för att locka till sig de bästa talangerna till rätt organisation och tjänst.

Programmet är något som kan vara avgörande för om kandidaten väljer ert företag framför andra möjliga arbetsgivare. Strukturen och aktiviteterna ger stora fördelar i att bygga lojalitet mellan deltagaren och organisationen, nätverk mellan deltagarna, djupare förståelse av sin del i helheten samt otaliga andra fördelar. 

Det finns goda möjligheter att påverka programmets innehåll för att visa på företagets framtida strategiska inriktning. 

AdobeStock_211395193

Kunder och deltagare berättar

Lisa Söderberg SAAB

Jag är jätteglad att jag fick möjlighet att delta i programmet, då jag genom programmet fått en djupare förståelse för Saabs olika verksamhetsområden. Programmet har även möjliggjort många kontaktytor inom företaget, vilket innebär att jag byggt upp ett värdefullt nätverk av både kollegor och nya vänner.

Johan Hartman
Johan Hartman SAAB

Jag upplever Talangjägarna som en samarbetspartner som är enkel och smidig att arbeta tillsammans med. Deras snabba feedbackloopar och fokus på den personliga relationen underlättar vårt samarbete. De frågar efter information när de behöver den och jag upplever vår kommunikation som välfungerande. Sammantaget levererar de bra kandidater och är smidiga att jobba med.

Thomas Larsson
Thomas Larsson SAAB

Jag upplever Talangjägarna som proffs, de levererar. De avlastar mig som linjechef med det som jag inte är specialist på själv. Programmet har skapat en god samhörighet bland de som var med och de har fått ett kontaktnät på andra avdelningar. Kort sagt, Talangjägarna är bra och de levererar.

Sofie
Sofie Griph SAAB

För mig är det viktigt att känna en gemenskap på min arbetsplats och att det finns personer som jag trivs ihop med. Genom introduktionsprogrammet (EWAP) fick jag möjlighet att lära känna personer som normalt sätt inte ingår i min arbetsgrupp. På så sätt blev det lättare att bredda mitt nätverk och även att hitta kollegor som jag verkligen trivs med. Jag kunde redan efter en månad dra nytta av att jag kände någon i programmet som kunde hjälpa mig med en arbetsuppgift. Detta har inträffat flera gånger efter det och troligtvis kommer jag kunna fråga programdeltagarna om hjälp långt framöver.

Therese söderström
Therese Söderström SAAB

Jag är jätteglad att jag fick möjlighet att delta i programmet, då jag genom programmet fått en djupare förståelse för Saabs olika verksamhetsområden. Programmet har även möjliggjort många kontaktytor inom företaget, vilket innebär att jag byggt upp ett värdefullt nätverk av både kollegor och nya vänner.

David Hagsved
David Hagsved SAAB

Tack vara programmet blev det mycket lättare att få kompisar på jobbet, och alla aktiviteter som sker utanför; Teambuilding, konferenser, AW etc. var alltid roligare när de planerades av Talangjägarna.

Jeol
Joel Kronborg SAAB

Att komma som nyexaminerad till ett stort företag och direkt få ett forum för att träffa andra i samma situation har varit guld värt. Vinningen har för min del sträckt sig långt utöver det jag hade förväntat mig.

Malin
Malin Lindell SAAB

Att bli anställd på Saab genom Talangjägarna är som att få det bästa av två anställningar. Sedan dag ett har jag känt mig som en fullvärdig anställd på Saab – inte konsult. Samtidigt har jag fått ta del av föreläsningar och aktiviteter hos Talangjägarna, precis som om jag vore just konsult! Jag har uppskattat att jag redan från början blev tilldelad den tjänst och de arbetskollegor jag nu, efter programmets slut, fortsätter att jobba med. Övergången mellan de två anställningarna blev i det närmsta sömlös. Samtidigt har Talangjägarna erbjudit sammanhang där jag har kunnat utöka mitt kontaktnät. Det är väldigt befriande att snabbt ha kunnat hälsa på bekanta ansikten i korridorerna och i kontakt med andra projekt har det underlättat att känna någon eller några av dess projektmedlemmar. Sist vill jag ge en eloge till Talangjägarna för att de har tagit ett stort socialt ansvar med hjärtligt deltagande i aktiviteter och välkomnande stämning

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Talangjägarna använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies