Talangprogram

Vi på Talangjägarna har tagit fram och genomfört flera strukturerade introduktionsprogram för olika ledande svenska företag, vi kallar det för Talangprogram.

Talangprogrammet innebär att deltagarna medverkar i ett arbets- och utbildningsorienterat program för att så snabbt som möjligt bli högpresterande yrkespersoner inom kundens organisation. Programmet skaparkunniga och motiverade specialister och effektiviserar introduktionsprocessen,både för kund och deltagare. Resultatet är drivna talanger som tar sin första roll hos kunden och ser förutsättningar och möjligheter internt.Dessutom skapas ovärderliga nätverk och kulturbärare som leder till ett modernt företag där lojalitetsband skapas tidigt i karriären.

Syftet med programmet är att ge nyanställda en helhetsbild av den arbetsplats de tagit anställning hos samt tillhörighet och ett nätverk för att snabbt bli produktiv i sin arbetsroll. 

Vi varvar praktiskt arbete med strukturerad utbildning i programform med målet att attrahera och utveckla nya medarbetare. Detta ger bästa möjliga förutsättningar för att skapa insikt och förståelse kring sin arbetsgivare och de produkter eller tjänster företaget levererar. 

Programmet är uppbyggt på en kombination av fem områden som är ömsesidigt beroende av varandra, detta för att nå efterfrågat resultat.