Fördelar och förutsättningar

 • Introduktionsprogram och inte ett traineeprogram!
 • Gedigen rekryteringsprocess med strukturerade tillvägagångssätt i alla led
 • Genom flertalet program använder vi en egen modell, metodik och process för strukturerade program – vi kallar modellen för Talangprogram
 • Talangprogram är en marknadsunik metodik som baserar sig på att möta tekniskt skolade ny- eller nyligen examinerade personer med de förutsättningar och förväntningar vi vet skapar mest nytta för företaget och för deltagarna
 • Resultatet blir högpresterande individer som agerar interna kulturbärare och som tillsammans snabbt och effektivt blir värdefulla resurser
 • Arbete och utbildning i samma programform där utgångspunkten är vilka områden som deltagarna behöver för att bli högpresterande yrkespersoner inom programmets löptid – men också vilka möjligheter man vill visa för dessa på sikt
 • Programmet ger inte bara produktiva medarbetare, utan anställda som kan ta sig an mångfacetterade utmaningar och ser samarbete som en naturlig del av sin vardag
 • Employer Branding genom en modern och långsiktig rekryteringsstrategi
 • Mångfald och kontinuitet
 • Tillsammans kan vi bygga ett starkare erbjudande för att attrahera de bästa talangerna

Fördelar

 • Rekryterande program – konkurrensfördelar mot marknaden
 • Bidrar till att öka anställningstiden – färre söker sig vidare
 • Ger en helhetsbild av företaget, ökar förståelsen och synliggör interna karriärvägar
 • Skapar sammanhållning och bygger interna nätverk inom och mellan programkullar
 • Ger en känsla av sammanhang för den enskilde individen – ökar lojaliteteten
 • Viktig kompetens och ovärderliga kontakter för deltagarna

 

Förutsättningarna för Talangjägarnas leverans

 • Kontakt med rekryterande chefer under programmets planering samt rekryteringfasens genomförande
 • Genomförande och accept av förstudie till programmet inför och i samband med rekryteringfasens genomförande
 • För planering samt genomförande krävs en operativ medpart hos kunden (Programansvarig eller motsvarande)
 • Kommunikation och förankring hos samtliga involverade inom organisationen

 

Vad är ett talangprogram?

Talangprogrammen bygger på en struktur som är framtagen för att locka till sig de bästa talangerna till ert företag. Programmet är rekryterande i den bemärkelsen, detta är något som fäller avgörandet mellan att välja ert företag framför andra möjliga arbetsgivare.

Strukturen och aktiviteterna ger stora fördelar i att bygga lojalitet mellan deltagaren och organisationen, nätverk mellan deltagarna, djupare förståelse av sin del i helheten samt otaliga andra fördelar.

Det finns goda möjligheter att påverka programmets innehåll för att visa på företagets framtida strategiska inriktning, genom exempelvis utbildningsblock innehållandes innovation eller internationalisering.