Kunder och deltagare berättar

Jag upplever Talangjägarna som en samarbetspartner som är enkel och smidig att arbeta tillsammans med. Deras snabba feedbackloopar och fokus på den personliga relationen underlättar vårt samarbete. De frågar efter information när de behöver den och jag upplever vår kommunikation som välfungerande. Sammantaget levererar de bra kandidater och är smidiga att jobba med.
Johan Hartman, SAAB
2b08df1
Jag upplever Talangjägarna som proffs, de levererar. De avlastar mig som linjechef med det som jag inte är specialist på själv. Programmet har skapat en god samhörighet bland de som var med och de har fått ett kontaktnät på andra avdelningar. Kort sagt, Talangjägarna är bra och de levererar.
Thomas Larsson, SAAB
Thomas Larsson
För mig är det viktigt att känna en gemenskap på min arbetsplats och att det finns personer som jag trivs ihop med. Genom introduktionsprogrammet (EWAP) fick jag möjlighet att lära känna personer som normalt sätt inte ingår i min arbetsgrupp. På så sätt blev det lättare att bredda mitt nätverk och även att hitta kollegor som jag verkligen trivs med. Jag kunde redan efter en månad dra nytta av att jag kände någon i programmet som kunde hjälpa mig med en arbetsuppgift. Detta har inträffat flera gånger efter det och troligtvis kommer jag kunna fråga programdeltagarna om hjälp långt framöver.
Sofie Griph, SAAB
SofieGriph
Jag är jätteglad att jag fick möjlighet att delta i programmet, då jag genom programmet fått en djupare förståelse för Saabs olika verksamhetsområden. Programmet har även möjliggjort många kontaktytor inom företaget, vilket innebär att jag byggt upp ett värdefullt nätverk av både kollegor och nya vänner.
Therese Söderström, SAAB
ThereseSoderstrom
Tack vara programmet blev det mycket lättare att få kompisar på jobbet, och alla aktiviteter som sker utanför; Teambuilding, konferenser, AW etc. var alltid roligare när de planerades av Talangjägarna.
David Hagsved, SAAB
DavidHagsved
Att komma som nyexaminerad till ett stort företag och direkt få ett forum för att träffa andra i samma situation har varit guld värt. Vinningen har för min del sträckt sig långt utöver det jag hade förväntat mig.
Joel Kronborg, SAAB
JoelKronborg
Att bli anställd på Saab genom Talangjägarna är som att få det bästa av två anställningar. Sedan dag ett har jag känt mig som en fullvärdig anställd på Saab – inte konsult. Samtidigt har jag fått ta del av föreläsningar och aktiviteter hos Talangjägarna, precis som om jag vore just konsult! Jag har uppskattat att jag redan från början blev tilldelad den tjänst och de arbetskollegor jag nu, efter programmets slut, fortsätter att jobba med. Övergången mellan de två anställningarna blev i det närmsta sömlös. Samtidigt har Talangjägarna erbjudit sammanhang där jag har kunnat utöka mitt kontaktnät. Det är väldigt befriande att snabbt ha kunnat hälsa på bekanta ansikten i korridorerna och i kontakt med andra projekt har det underlättat att känna någon eller några av dess projektmedlemmar. Sist vill jag ge en eloge till Talangjägarna för att de har tagit ett stort socialt ansvar med hjärtligt deltagande i aktiviteter och välkomnande stämning.
Malin Lindell, SAAB
MalinLindell